| | | | | |
Frederiksværk Musikfestival · tlf. 3321 0424 / 2462 8390 · info@frv-musik.dk
Gjethuset
Byens smukke kulturhus, Gjethuset, der danner ramme om Musikfestivalen, blev opført i årene 1761-67. Bygmester var cancelliråd Johan Frederik Classen for at huse “det Friedrics Wærckske Canon Stöberie”.

Navnet Gjethuset (gydehuset) stammer herfra. Efter en række ejerskifter endte Gjethuset i 1857 på S. P. Anker Heegaards hænder. Det betød en opblomstring af støberiet, der nu blev mest kendt for sine støbejernsprodukter, bl.a. komfurer og gryder, der har haft sin plads i mangt et hjem.

I 1928 fusionerede Anker Heegaard A/S med De Forenede Jernstøberier A/S og der skete en kraftig udbygning af virksomheden. Omkring anden verdenskrig blev produktionen efterhånden flyttet til et nyt støberi på havnen og op gennem 70’erne rømmedes det gamle Gjethus helt.

Frederiksværk Kommune havde på det tidspunkt overtaget grunden i bymidten og i mange år lå området med de forfaldne bygninger hen, som et åbent sår, midt i Frederiksværk.

Efter mange planer - og mindst lige så mange forhindringer - blev grundstenen til den nuværende bygning endelig lagt den 1. maj 1989 og i december samme år kunne byens borgere bese det endnu rå og tomme, men imponerende, byggeri. På grund af kommunens økonomiske trængsler, gik der flere år før den endelige indretning af huset stod færdig, men allerede i 1991 kunne Frederiksværk Musikfestival slå dørene op for sin første sæson.

Se desuden http://www.gjethuset.dk/